shop

Privacyverklaring Wijngaard Avendorp

Versie: 1.0
Datum: 31 mei 2024

Inleiding

Wijngaard Avendorp hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers en klanten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke

Wijngaard Avendorp is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Wijngaard Avendorp
Adres: Patrijzenhof 58, 1742 BH Schagen
E-mail: secretariaat@avendorp.nl
Telefoon: +31623475543

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wijngaard Avendorp kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wijngaard Avendorp analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

4. Rechtsgrond voor de verwerking

Wijngaard Avendorp verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

5. Bewaartermijn

Wijngaard Avendorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: Bewaartermijn van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst
 • Financiële gegevens: Bewaartermijn van 5 jaar in overeenstemming met fiscale regelgeving

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wijngaard Avendorp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wijngaard Avendorp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wijngaard Avendorp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijngaard Avendorp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Wijngaard Avendorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [e-mailadres].

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wijngaard Avendorp behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Wijngaard Avendorp
Adres: Patrijzenhof 58, 1742 BH Schagen
E-mail: secretariaat@avendorp.nl
Telefoon: +31623475543